Geschiedenis

60 jaar SASK in 60 foto's...

Image description

1958: de officiële start van het Sint-Andreaslyceum

Image description

1960: zuster Mahieu is de eerste directrice

Image description

1960: op de achtergrond de watertoren in aanbouw

Image description

1961: geen SASK zonder SASK-feest

Image description

1962: eerste SASK-optreden

Image description

1963: De humaniora telt precies 300 leerlingen (178 in de Latijnse en 122 in de moderne afdeling)

Image description

1964: groepsfoto

Image description

1965: Zuster Sabine Ghesquiere wordt de nieuwe directrice. Zuster Marie-Thérèse Mahieu wordt overgeplaatst naar de humaniora op de Garenmarkt in Brugge)

Image description

1966: drie Sint-Andreasscholen gaan samen op schoolreis.

Image description

1967: de hogere cyclus van de moderne humaniora op de Garenmarkt wordt volledig overgeheveld naar Sint-Kruis. Zuster Monique Maere – als directrice – en vele leerkrachten maken de overstap mee.

Image description

1968: sportclub “Fit en Fair” wordt boven de doopvont gehouden.

Image description

1969: de eerste SASK-toneelgroep

Image description

1970: basketbalwedstrijd

Image description

1971: voor het eerst wordt een leek directeur; de heer Georges Van Damme

Image description

1972: lopen in Julien Saelens

Image description

1973: biologie-uitstap

Image description

1974: de hele school hielp de boeren met aardappelen rooien.

Image description

1975: fietstocht naar Renesse

Image description

1976: SASK-feest

Image description

1977: uitstap naar het Zwin

Image description

1978: na het afdalen in steenkoolmijn Limburg

Image description

1979: de eerste sportdag in SASK

Image description

1980: Brugge 1900, stadsspel op SASK-feest

Image description

1980: leerkrachten (!) bouwen de kapel

Image description

1982: inwijding kapel met een viering op de speelplaats

Image description

1983: 1e jaar VSO met een nieuw vak technologie

Image description

1984: Herman Van Den Bulcke wordt de eerste adjunct-directeur

Image description

1985: 100 dagen, klas 6de economische, laatste 6de jaars met maturiteitsexamen

Image description

1986: Griekenlandreis

Image description

1988: Parijsreis

Image description

1989: met de volledige humaniora op duinenwandeling

Image description

1990: 100-dagen

Image description

1991: poëzie-happening

Image description

1992: SASK-feest

Image description

1993: lentefeest met de hele school humaniora - lager en kleuter

Image description

1994: de religieuzen van Sint-Andreas laten de school over aan de plaatselijke, christelijke gemeenschap.

Image description

1995: de school verwelkomt de eerste jongens in de humaniora.

Image description

1996: studiereis Velzeke met het 2e jaar

Image description

1997: voetbal op 't Zand

Image description

1999: SASK maakt samen met de Abdijschool Zevenkerken een film: Tricky

Image description

2000: Op 1 januari gaat directeur Georges Van Damme met pensioen. Johan Keersebilck wordt de nieuwe directeur.

Image description

2001: Leerlingen schilderen zelf hun klas

Image description

2002: Newgames

Image description

2003: Het tweejaarlijkse SASK-feest vindt voor de eerste keer plaats in het Brugse Concertgebouw.

Image description

2004: De computerklassen krijgen de nieuwste snufjes: verduistering, dataprojector, een multimedia-installatie, enz.

Image description

2005: ontmoetingsdag voor de eerstejaars

Image description

2006: voor de eerste keer gaat Hand in Hand door

Image description

2007: Peter Van Dycke wordt adjunct-directeur

Image description

2008: we vieren 50 jaar SASK

Image description

2009: de eerstejaars gaan een weekend naar Durbuy

Image description

2010: proefproject: netbooks voor de leerlingen

Image description

2011: De school neemt afscheid van directeur Johan Keersebilck, die opgevolgd wordt door Chris Bouton.

Image description

2012: leerkracht Jean Leemans gaat in de zomer werken in de zusterschool in Kikwit

Image description

2013: studiereis naar Tongeren

Image description

2014: tweejaarlijkse reis van de tweede graad naar Wales

Image description

2015: naar jaarlijkse gewoonte vieren de zesdejaars hun 100-dagen

Image description

2016: Klaartje Cafmeyer wordt voltijds adjunct-directeur.

Image description

2017: De school doet mee aan de wedstrijd “De Strafste School” van radiozender MNM.

Image description

2018: SASK start het feestjaar (60 jaar SASK) met de ‘de grote levensvragen’